Bigovanie a perforácia

Baliace a obalové služby. Bigovanie, perforácia papiera, plastov, gumy, krabíc, kníh a pod. Výroba diárov, hrebeňových väzieb, kalendárov, vstupeniek, blokov.

Bigovací strojBigovanie je ryhovanie papiera v mieste zlomu, resp. proces, počas ktorého sa v tvrdom papieri, kartóne či vlnitej lepenky vytvorí drážka resp. ryha (naznačenie zalomenia) za účelom jeho následného ohýbania. Takýmto spôsobom sa môžu pripravovať napríklad krabice, knihy, mapy a rôzne obaly. Stretnúť ste sa s takouto úpravou mohli napríklad pri zakúpení krabíc, ktoré ste si mohli jednoducho sami poskladať práve vďaka bigovaným drážkam.

Perforácia je v jednoduchosti pravidelné pozdĺžne dierkovanie resp. presekávanie slúžiace na odtrhnutie konkrétnej časti papiera. Práve na takomto spôsobe úpravy dokumentov či materiálov sú založené napríklad hrebeňové väzby, diáre, kalendáre, rôzne vstupenky a trhacie bloky.

Perforácia a bigovanie strojom PD 70/75, ktorý je určený na perforáciu papiera, plastov, gumy a i.

Maximálna šírka perforácie je 700 mm.

Priemer ihiel od 1-6 mm štandardne, i väčšieho priemeru, prípadne 4 x 4mm alebo 3 x 8 mm.

Maximálna hrúbka materiálu 2,5 mm.